Montag, 15. September 2014

CV Martin Münch - hrvatska 2003

Martin Münch
je rodjen 1961 u Frankfurtu na Majni (Njemacka). Glazbeni studij je zapoceo u Mainzu, studij kompozicije kod profesora W. Rihmna na Hochschule für Musik u Karlsruhe. Koncertna gostovanja kao pianista vodila su ga kroz cijelu Njemacku, kao i u inozemstvo: Paris, Buenos Aires, Bologna, Salzburg ... Sa osnovanim "Trio con brio" gostuje u Los Angelesu, Washingtonu (SAD) i Osaka-i (japan). Sudjelovao je u nekoliko radio- i TV snimanja u njemackim glazbenim emisijama. Stvaralacki opus M. Müncha kao skladatelja obuhvaca do sada preko 38 razlicitih komposicija za glasovir, orkestar i komornu glazbu.
Osnivac je i drustva "Jahrhundertwende-Gesellschaft", i voditelj pianistickog festivala u Heidelbergu. Od 1994 godine zaposlen je kao docent na Univerzitetu u Bambergu.

Keine Kommentare:

Kommentar posten